På egenhånd - 8 dager Europa

Noen vil helst sykle på egenhånd, uten å ta del i en mindre gruppe. Problemet er da som oftest organiseringen. Ikke alltid så lett å legge opp sin egen sykkelrute, og det er veldig tidkrevende. Exodus har lokalkunnskap og har laget 10 turer som er "self-guided". Overnatting og bagasjetransport er organisert, og du får utlevert kart og beskrivelse over etappene. Sykkel kan bestilles samtidig med reisen. Og du har full frihet!Be om program for ønsket område.

• Italia - grad A - 8 dager
• Frankrike - grad A - 8 dager
• Tyskland, Sveits & Østerrike - grad A - 8 dager
• Spania - grad A/B - 8 dager
• Tyskland & Østerrike - grad A/B - 8 dager
• Østerrike, Slovakia & Ungarn - grad A/B - 8 dager
• Frankrike -  grad A/B - 8 dager
• Frankrike - grad B/C - 8 dager 
 
Be om spesisfikt program for ønsket tur.
Uhuru AS   |   Olaf Helsetsvei 5   |   Skullerud Næringspark   |   0694 Oslo   |   Tlf: (+47) 41 02 02 78   |   E-mail: post@uhuru.no   |   Orgnr: 998 433 738