Avbestillingsforsikring

Vi anbefaler sterkt at du kjøper en avbestillingsforsikring samtidig med reisen. Vi har valgt å samarbeide med  Gouda forsikring. Dette er en forsikring som tegnes gjennom Uhuru SAMTIDIG med reisen.

Skulle det for eksempel oppstå akutt sykdom før avreise som gjør at du ikke får reist på din planlagte feriereise vil en avbestillingsforsikring dekke dette tapet. Dette forekommer som regel tett opp til avreise slik at hele reisens verdi går tapt, ikke bare depositum. 

5% av forsikringssummen
Hos Gouda koster det 5 % av forsikringssummen å tegne avbestillingsforsikring. Du fastsetter selv størrelsen på forsikringssummen, men vi anbefaler at den samsvarer med det beløpet som du kan tape ved en avbestilling. Normalt tilsvarere dette reisens totale pris.

Grunndekningen dekker avbestillingskostnader som skyldes:
• Akutt sykdom eller ulykkesskader
• Uventet akutt forverring av kronisk lidelse
• Død
• Brann

Avbestillingskostnader utbetales når forholdene rammer sikrede eller hans familie i Norden, - eller sikredes eneste reiseledsager.

I tillegg dekkes forsikringstager dersom han blir utsatt for:
• Innbrudd
• Naturskade
• Vannledningsskade

Gouda dekker også avbestillingskostnader som skyldes at forsikringstaker skal opp til reeksaminering i ett heltidsstudie ved en høyere utdanningsinstitusjon.

Muligheter for utvidet dekning. Les VILKÅR for avbestillingsforsikring gjennom Gouda forsikring HERUhuru AS   |   Olaf Helsetsvei 5   |   Skullerud Næringspark   |   0694 Oslo   |   Tlf: (+47) 41 02 02 78   |   E-mail: post@uhuru.no   |   Orgnr: 998 433 738